Spheroid Bioprinting för sjukdomsmodellering

Sfäroider är ett kraftfullt verktyg för in vitro vävnads- och sjukdomsmodellering, med flera tillämpningar inom cancer- och stamcellsforskning och läkemedelsutveckling.

I vår nya applikationsnot Spheroid biopirnting för sjukdomsmodellering beskriver vi hur Fluicells bioprinting-plattform Biopixlar låter dig skapa sfäroider som passar dina forskningsbehov. Med Biopixlars mikrofluidiska högprecisionsteknik för celldeponering kan du kontrollera både storleken och cellsammansättningen av sfäroiderna. Eftersom du utför cellutskrift direkt i odlingsmedier utan bioink är cellviabiliteten hög.

Läs mer av vår ledande applikationsforskare Andreas Svanström, som ger omfattande instruktioner om hur du kan använda Biopixlar för att skapa sfäroider i vår Spheroid bioprinting för sjukdomsmodellering Anmälan till ansökan.

Share this article: