Immateriell äganderätt

Patent som ägs av Fluicell AB

Alla patentansökningar hanteras av Noréns patentbyrå, Stockholm, Sverige.

All patent applications are handled by Noréns patentbyrå, Stockholm, Sweden.

Patentfamilj 1

Titel: Pipetter, användningsmetoder och metoder för att stimulera ett objekt av intresse

This patent family protects Fluicell's basic technology and the principle behind the BioPen pipette and its use.

  • Patent 9671366 beviljat i USA
  • Patent 9126197 beviljat i USA
  • Patent EP 3 023 151 validerat i Sverige, Nederländerna, Danmark, Frankrike, Schweiz, Storbritannien och Tyskland

Patentfamilj 2

Titel: Mikrofluidisk enhet med hållgränssnitt och användningsmetod

This patent family protects Fluicell's basic technology and the principle behind the Biopen pipette and its use.

  • Patent 9 658 240 beviljat i USA

Patentfamilj 3

Titel: Metoder för att tillverka, modifiera, ta bort och använda vätskemembran

This patent family protects the use of biomolecular printing and the development of 2D membranes on surfaces.

  • Patent EP2945745 validerat i Sverige, Nederländerna, Danmark, Frankrike, Schweiz, Storbritannien och Tyskland

Patentfamilj 4 och familj 5

Methods and systems that use recirculating fluid flows

This patent family protects Fluicell's bioprinting technology.

  • Notice of Allowance recieved from the USPTO

family 5

Patent applications ongoing

Lista över patent som tillåts användas av Fluicell AB

Titel: ”System och metoder för snabb förändring av lösningsmiljön” som ägs av Cellectricon AB

Rätt att använda patentet genom ett Licensavtal som ingicks i mars 2017 med Cellectricon AB.

  • Patent EP1842063B1
  • Patent JP5422125B2
  • Patent US7563614B2

Varumärken

Fluicell, BioPen, Biopixlar, Biozone, Biorej, Nexocyte och lab-on-a-tip är registrerade varumärken som tillhör Fluicell AB, Sverige.