__wf_reserverad_ärva

Pipeline

Fluicell utvecklar nästa generations vävnadsbaserade lösningar för regenerativ medicin och läkemedelsutveckling, inriktade mot allvarlig sjukdomar. Vår produktportfölj består av vår terapeutiska lösning för typ 1-diabetes, baserad på konstruerade bukspottkörtelöar. Vi bedriver också utveckling av mänskliga hjärt- och njurvävnadsmodeller för läkemedelsscreenings.

Vår produktutveckling drivs av vår universella vävnadsproduktionsplattform Nexocyte som gör det möjligt för oss att skapa detaljerade funktionella vävnader för terapeutiska tillämpningar eller läkemedelsscreening. Plattformen är kompatibel med vilken celltyp som helst och kan appliceras på alla sjukdomsområden. När det gäller att uppnå nästa genombrott inom regenerativ medicin och läkemedelsutveckling letar vi alltid efter innovativa partnerskap för att främja vår pågående utveckling eller för att skapa nya samarbeten.

__wf_reserverad_dekorativ
__wf_reserverad_ärva

Vävnadsterapi för typ 1 diabetes

Fluicell utvecklar konstruerade cellöar med syfte att ersätta den endokrina funktionen hos de Langerhanska öarna som saknas hos patienter med typ 1-diabetes. Fluicells terapeutiska koncept använder Biopixlar-tekniken för att skapa immunsystemskyddade cellöar med kontrollerad storlek, form och sammansättning, och med förmåga att utsöndra både insulin och glukagon. Våra cellöar ger en väg mot en botande lösning för typ 1-diabetes utan beroende av knappa donatormaterial.

__wf_reserverad_dekorativ

Vävnadsbaserade hjärtmodeller

Fluicell utvecklar bioprintade modeller för hjärtsäkerhetsscreening i samarbete med en läkemedelsindustripartner. De utvecklade modellerna syftar till att tillhandahålla mänskligt relevanta prediktiva data om hjärttoxicitet som möjliggör strategiskt beslutsfattande tidigt i läkemedelsutvecklingsprocessen. Screeningsmodellerna är skapade med hjälp av Biopixlar och består av flera celltyper, arrangerade i detalj på ett sätt som efterliknar naturlig hjärtvävnad.

__wf_reserverad_dekorativ

Multifunktionella njurmodeller

Fluicell utvecklar en avancerad mikrofysiologisk modell av humaniserat njurtubulointerstitium för läkemedelstestning och modellering av njursjukdomar. Modellen kombinerar Fluicells högprecisionsbioprintningskapacitet med mikrofysiologiska systemteknik för att skapa en avancerad njurmodell som exakt replikerar njurfunktion och sjukdomsmekanismer. Modellutveckling genomförs genom det EU-finansierade BIRDIE-konsortiet, som också inkluderar Maastrichts universitet, Nantes universitet och TissUse GmbH.

__wf_reserverad_dekorativ
__wf_reserverad_dekorativ__wf_reserverad_dekorativ

Lär dig mer om vad vi hoppas kunna uppnå i samarbete med innovationsdrivna läkemedelsföretag. Har du frågor eller är intresserad av att utforska ett samarbete? Hör av dig.