Årstämma 2024

Aktieägarna i Fluicell AB (publ), org.nr 556889-3282, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 maj 2024 kl. 13.30 i Bolagets lokaler på Flöjelbergsgatan 8C i Mölndal. Registrering inklusive fika sker från kl. 13.00

Kallelse

Fluicell AB kallar till årsstämma.

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag och motiverade yttrande till årsstämman 2024 i Fluicell AB (publ)

Årsredovisning 2023

Årsredovisning för Fluicell AB (publ) gällande räkenskapsåret 2023

Fullmakt

Fullmaktsformulär gällande årsstämma för Fluicells AB (publ) 2024