Fluicell får Eurostars bidrag

Vi är glada att kunna meddela att vi har fått ett bidrag på 5 MSEK via Eurostarts för projektet En integrerad plattform för hjärttoxikologi och effekt (INTEC). INTEC är ett samarbete mellan Fluicell och det nederländska företaget Cytocytpher och syftar till att utveckla en forskningsplattform som skapar nya sätt att studera hjärttoxicitet genom att kombinera Fluicells mikrofluidiska teknik med hjärtkontraktila system med hög genomströmning för encellsanalys.

Fluicells VD Carolina Trkulja kommenterar:

Vi är mycket stolta över att få detta viktiga och mycket konkurrenskraftiga bidrag. Genom INTEC har vi en utmärkt möjlighet att skapa kraftfulla screeninglösningar för hjärt-kärlsjukdomar och hjärtsäkerhet som uppfyller läkemedelsindustrins behov av prediktiva mänskliga vävnadsmodeller med högt translationellt värde. Vi ser fram emot att ta ytterligare ett steg i det viktiga arbetet med att skapa marknadens ledande teknik för kardiaktoxicitetsstudier.

Fluicells mål med INTEC är att utveckla en plattform som använder avancerade hjärtcellsanalysverktyg och lokal läkemedelsleverans tillsammans med automatiserad bildanalys och AI-algoritmer för att möjliggöra ökad in vitro-forskningsdatakvalitet och bättre förståelse för hjärtfunktion. Genom INTEC vill vi skapa bättre och mer förutsägbara sätt att bestämma hjärttoxicitet på ett sätt som kan öka läkemedelsutvecklingseffektiviteten och leda till nya och effektivare terapier.

INTEC kommer att löpa över en period på 24 månader och kommer att påbörjas i maj 2024. Se till att följa oss för att inte missa några projektuppdateringar.

Läs mer om Fluicells utveckling av hjärtforskningsmodeller

Share this article: