Teckningsoptioner av serie TO5

Under första kvartalet 2024 genomförde Fluicell en företrädesemission av units som tecknades till 100 procent. I företrädesemissionen ingick två serier teckningsoptioner: TO5 och TO6. Utnyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO5 pågår från och med den 15 maj 2024 till och med den 29 maj 2024.

Notera att de teckningsoptioner av serie TO5 som inte utnyttjas senast den 29 maj 2024, alternativt avyttras senast den 27 maj 2024, förfaller utan värde.

 

VD Carolina Trkulja har ordet

"Genom de framsteg vi gjort under våren står vi väl rustade för att uppnå kommersiell framgång baserad på vår vävnadsteknik för läkemedelsscreening och ta viktiga kliv framåt i utvecklingen av nästa generations diabetesläkemedel. Vi ser fram emot att leda utvecklingen mot att skapa nya lösningar för personer som lever med svår sjukdom."

 

Med ökade kostnader för läkemedelsutveckling och med en låg andel läkemedelskandidater som når marknaden är behovet av nya modeller som kan generera translationell kunskap i ett tidigare skede mer tydligt än någonsin. Med en kraftfull teknik för att skapa funktionella vävnader, anpassade efter läkemedelsbolagens analysflöden och med spjutspetsprojekt inom hjärtsäkerhetsscreening och njurmodeller framträder Fluicell allt mer som en nyckelaktör med ett unikt erbjudande på marknaden.

Inledningen av 2024 har präglats av utvecklingsframsteg på bred front, möjliggjorda av den fulltecknade företrädesemission som vi avslutade den 31 januari i år. I vårt program för vävnadsbaserade behandlingar av typ 1-diabetes har vi under året framgångsrikt slutfört inledande in vivoförsök samt inlett utveckling av implantat baserade på mänskliga stamceller. Fluicells utveckling på området fortsätter enligt plan, med ytterligare studier planerade för 2024.

Med TO5 fokuserar vi särskilt på att maximera Fluicells möjligheter att ingå kommersiella samarbeten kring vår teknik för läkemedelsscreening, där vi ser att vi har tydliga konkurrensfördelar och förmåga att avancera i närtid. Delar av de resurser Fluicell tillförs genom TO5 kommer därför öronmärkas för plattformsutveckling med direkt koppling till aktiva samarbetsdiskussioner för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att vi ska nå framgång.

Stor kraft kommer under 2024 att läggas på området hjärtsäkerhetsscreening, där vårt utvecklingsarbete sker i nära dialog med läkemedelsindustri och slutanvändare. Jag vill särskilt lyfta tre faktorer som betydelsefulla för Fluicells väg till framgång på området: utveckling av hjärtvävnadsmodeller i samarbete med topp-tio farmabolag, det Eurostarsfinansierade projektet INTEC samt mottagande av Notice of Allowance för ett nyckelpatent kopplat till plattformen Nexocyte.

Fluicells verksamhet med fokus på att skapa humana modeller för hjärtsäkerhetsscreening tog ett viktigt steg framåt när vi i april genomförde slutleverans i det utvecklingsprojekt vi sedan inledningen bedrivit i samarbete med ett topp tio farmabolag. Vi är mycket nöjda med de resultat vi erhållit och det kunnande vi utvecklat i projektet och ser fram emot att ta nästa steg i utvecklingen av tekniken.

Vår kapacitet inom hjärttoxicitetsscreening förstärks ytterligare genom projektet INTEC som startade i början av maj och som kommer löpa över två år med finansiering på 5 MSEK genom Eurostars. Målsättningen med projektet är att skapa en plattform som kombinerar Fluicells encellsteknik med avancerade metoder för hjärtvävnadsanalys. En avgörande styrka med INTEC är att vi redan från start knutit ett större läkemedelsbolag till projektet, vilket ger oss goda möjligheter att skapa lösningar som svarar upp mot faktiska behov inom läkemedelsbranchen.

En viktig del av Fluicells tillväxtstrategi är att skapa patent kring våra nyckelteknologier som kan ligga till grund för partnerskap och licensintäkter. Därför var vårt mottagande av ett Notice of Allowance från det amerikanska patentverket för ett patent som skyddar metoder som ligger till grund för vår plattform Nexocyte och vår bioprintingteknik Biopixlar särskilt glädjande. Nexocyte är motorn för Fluicells tillväxt inom såväl regenerativ medicin som humana modeller för läkemedelsscreening och att skapa patent kring plattformen och detta patent ger oss ett viktigt verktyg i vår kommersiella expansion.

Den sammantagna utvecklingen under 2024 ger Fluicell en framskjuten position på marknaden för avancerade screeningmodeller. Genom de framsteg vi gjort under våren står vi väl rustade för att uppnå kommersiell framgång baserad på vår vävnadsteknik för läkemedelsscreening och ta viktiga kliv framåt i utvecklingen av nästa generations diabetesläkemedel. Vi ser fram emot att leda utvecklingen mot att skapa nya lösningar för personer som lever med svår sjukdom.

Carolina Trkulja, VD Fluicell

 

Teckningsoptioner av serie TO5 i sammandrag

Villkor

En teckningsoption av serie TO5 ger innehavaren möjlighet att teckna en ny aktie i Fluicell till en teckningskurs om 0,08 SEK per aktie.

Teckningsperiod

15 maj – 29 maj 2024.

Handel med teckningsoptioner

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO5 är den 27 maj 2024.

Notera att de teckningsoptioner som inte utnyttjas senast den 29 maj 2024, alternativt avyttras senast den 27 maj 2024, förfaller utan värde.

Användning av likvid från teckningsoptionerna

Nettolikviden från teckningsoptionerna avses användas för utveckling av vävnadsbaserade terapier för behandling av typ 1-diabetes, optimering och validering av vävnadsmodell för hjärttoxicitet, plattformsoptimering och produktionsuppskalning samt administrativa omkostnader.

Disclaimer

Due to legal restriction, the information on this part of Fluicell AB’s (“Fluicell” or the “Company”) website is not accessible to certain persons. We kindly ask you to review the following information and provide the following confirmation each time you wish to access this part of the Company’s website. Please note that the terms set out below may be altered or updated and therefore it is important that you review them each time you visit this page.

NOT FOR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, WHOLLY OR PARTLY, IN THE UNITED STATES OF AMERICA (INCLUDING ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS), AUSTRALIA, BELARUS, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND, RUSSIA, SINGAPORE, SWITZERLAND, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD BE PROHIBITED BY APPLICABLE LAW.

This website and the information contained herein is not intended for, and may not be accessed by, or distributed or disseminated to, persons resident or physically present in the United States of America (including its territories and possessions), Australia, Belarus, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, Russia, Singapore, Switzerland, South Africa, South Korea, or any other jurisdiction where distribution would require additional prospectuses, registration measures, or other measures bedsides those required by Swedish law or otherwise would be in conflict with the rules of such jurisdiction or which cannot be made without application of exemptions in such jurisdiction. This website and the information contained herein do not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to purchase or acquire, any shares, units, subscription rights, paid subscribed units, or other securities in Fluicell (“Securities”) to any person in said jurisdictions. The information on the websites may not be forwarded or reproduced in such a manner that contravenes such restrictions or would give cause to such requirements.

No Securities have been registered or will be registered under the United States Securities Act of 1933 as amened (the “Securities Act”) or the securities legislation of any state or other jurisdiction in the United States of America and may not be offered, subscribed for, used, pledged, sold, resold, allotted, delivered, or otherwise transferred, directly or indirectly, in or into the United States of America except under an available exemption from, or in a transaction not subject to, the registration of requirements under the Securities Act and in compliance with the securities legislation in the relevant state or any other jurisdiction of the United States of America.

Within the European Economic Area (“EEA”), no public offering of Securities is made in other countries than Sweden. In other member states of the European Union (“EU”), such an offering of Securities may only be made in accordance with the Prospectus Regulation (EU) 2017/1129 (the “Prospectus Regulation”). In other member states of the EEA which have not implemented the Prospectus Regulation in its national legislation, any offer of Securities may only be made in accordance with an applicable exemption under national law.

All persons residing outside of the above mentioned jurisdictions who wish to access the documents contained on this website should first ensure that they are not subject to local laws or regulations that prohibit or restrict their right to access this website, or require registration or approval for any acquisition of securities by them. The Company assumes no responsibility if there is a violation of applicable law and regulations by any person.

If you are not permitted to view materials on this website or are in any doubt as to whether you are permitted to view these materials, please exit this website.

Access to electronic versions of these materials is being made available on this website by the Company in good faith and for information purposes only.

By clicking “Confirm” you confirm and certify that:

you have read and accepted the terms and restrictions set out above,

you are not a resident of or physically present in any of the above jurisdictions or any other restricted jurisdiction and are not a U.S. person (as defined in Regulation S under the Securities Act); and

you are either:

a resident of or physically present in Sweden;

if resident or physically present in a Member State of the European Economic Area other than Sweden, a qualified investor as defined in Regulation (EU) 2017/1129 of the European parliament and of the council; or

otherwise authorized to access this information pursuant to applicable laws or regulations.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Continue